Bilindiği gibi, Elektronik defter ve belge uygulamalarına ilişkin genel tebliğlerin birleştirilmesine yönelik 15.04.2019 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı” hazırlanmıştır. Söz konusu Tebliğ Taslağında elektronik defter ve belge uygulamalarına ilişkin öngörülen geçiş tarihleri de düzenlenmiştir.

Bu defa, Tebliğ Taslağı’nda yapılan güncelleme ile geçiş tarihleri tekrar belirlenmiştir.

Buna göre; e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunluluğu bulunan mükelleflerin, 1.9.2019 tarihine kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına geçme zorunluluğunu öngören düzenleme 1.1.2020 olarak güncellenmiştir.

ÖNEMLİ: SÖZ KONUSU DÜZENLEME HALA TASLAK HALİNDEDİR.

 Tebliğ Taslağı’na ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR