Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 04.07.2019 tarihinde yayımlanan “5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 52” ile 2019 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %8,84 olarak belirlenmiştir.

Buna göre;

  • 04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri (GVK mülga ek 1,2,3,4,5,6 md.) kapsamında hak kazanılan yatırımlarla ilgili 31.12.2005 tarihine kadar yapılan harcamalar üzerinden hesaplanan; ancak kazancın yetersiz olması nedeniyle indirim konusu yapılamayan istisna tutarı, 2019 yılı ikinci geçici vergi döneminde % 8,84 oranında artırılarak kullanılabilecektir.
  • 04.2006 tarihinden önce başlayan yatırımlarla ilgili olarak gerçekleşen harcamalar üzerinden hesaplanan ancak ilgili yıl kazancının yetersiz olması nedeniyle indirilemeyerek izleyen dönemlere devreden yatırım indirimi hakları (GVK mülga 19 md.) ise Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) meydana gelen artış oranında artırılmak suretiyle uygulanacaktır.

2019 yılının ilk 6 aylık döneminde Yİ-ÜFE’de meydana gelen artış %8,09 olarak gerçekleştiğinden, söz konusu tutarlar ikinci geçici vergi döneminde %8,09 oranında artırılarak dikkate alınacaktır.

52 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Sirküleri’ ne ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

DUYURUYU İNDİR