Günlük Arşivler: 22 Nisan 2022

2022-01 5 Puanlık SGK İndiriminde Borç Sorgusu Yapılabilmesine İlişkin Duyuru Hak.

  Duyuru Tarihi           : 06.01.2022 Duyuru No                : 2022-01 Konu                          : 5 Puanlık SGK İndiriminde Borç Sorgusu Yapılabilmesine İlişkin Duyuru Hak. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 31.12.2021 tarihinde “Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu Yapılacağına İlişkin Duyuru” yayımlanmıştır. Buna göre; Beş puanlık indirim uygulamasında, yasal ödeme süresi geçmiş borç sorgusu 2022/Ocak ay/dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden/aylık prim ve hizmet belgesinden itibaren geçerli olmak üzere işverenin Türkiye genelindeki tüm işyerleri esas alınarak yapılacaktır. 2022 yılı itibariyle teşvikli belge ile bildirim yapan işverenlerce dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdaki gibidir. Türkiye genelinde herhangi bir işyerinden yasal ödeme süresi geçmiş borcu bulunup bulunmadığına ilişkin gerekli sorgulamaların yapılması, Yasal ödeme süresi geçmiş borcunun bulunduğunun anlaşılması halinde borcun ödenmesini müteakip teşvikli belge düzenlenmesi, Yasal ödeme süresi geçmiş borçların, cari aya ait belge verme süresinin son gününde ödenmesi durumunda işverenlerimizin teşvikli belge düzenleyememe sorunu yaşamamaları için yasal ödeme süresi geçmiş borçların, cari aya ait belge verme süresinin bitiminden en az bir gün önce ödenmesine dikkat edilmesi, Yasal ödeme süresi geçmiş borç nedeniyle teşvikli belge verilememesi cari aya ait muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin/aylık prim ve hizmet belgesinin verilme yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağından, ilgili aya ait muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin/aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde verilmesi. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2022-04-22T16:29:35+03:00Nisan 22nd, 2022|Duyurular|

2022-04 Varlık Barışında Süre Uzatımı Hak.

Sirküler Tarihi          : 06.01.2022 Sirküler No               : 2022-04 Konu                          : Varlık Barışında Süre Uzatımı Hak.     Bilindiği gibi, 17.11.2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7256 Sayılı Kanun” ile Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 93 üncü madde kapsamında “Varlık Barışı” düzenlemesi getirilmiştir.   Söz konusu düzenlemede;   Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 30.06.2021 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirmesi ve bildirim tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Türkiye’ye getirmesi,   Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların ise yine aynı şekilde 30.06.2021 tarihine kadar vergi dairesine bildirilerek kayıtlara alınması,   Hususları yer almaktadır.   Düzenleme kapsamında hem Türkiye’deki varlıklar hem de yurt dışındaki varlıklar için herhangi bir vergi ödemesi bulunmamaktadır.   Daha önce, 30.06.2021 tarih ve 31527 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 4196 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Varlık Barışı” uygulamasının başvuru süresi 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.   Bu defa, 31.12.2021 tarih ve 31706 (6.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 5058 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Varlık Barışı” uygulamasının başvuru süresi 30.06.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.     5058 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.     Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2022-04-22T16:04:23+03:00Nisan 22nd, 2022|Sirküler|

2022-03 2022 Yılında Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı Hak.

Sirküler Tarihi          : 06.01.2022 Sirküler No               : 2022-03 Konu                          : 2022 Yılında Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı Hak. 02.01.2022 tarih ve 31707 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderin Tutarı Hakkında Tebliğ” ile; Mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 17,25 olarak belirlenmiştir. Alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı ise 555,00 Türk Lirası olarak düzenlenmiştir. Belirlenen oran ve tutar 01/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2022-04-22T15:46:56+03:00Nisan 22nd, 2022|Sirküler|

2022-02 Altın Mevduattan TL Mevduata Dönüşümde Stopaj Oranının Sıfırlanması Hak

Sirküler Tarihi          : 06.01.2022 Sirküler No               : 2022-02 Konu                          : Altın Mevduattan TL Mevduata Dönüşümde Stopaj Oranının Sıfırlanması Hak.     31.12.2021 tarih ve 31706 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “5046 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” kapsamında;   Altın cinsinden mevduat hesaplarından veya altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk Lirasına çevrilen mevduat ve katılım hesapları üzerinden elde edilen gelirlerde stopaj oranı %0 olarak belirlenmiştir.   Yine Kararname’nin Geçici 2’nci maddesine göre, 31.03.2022 tarihine kadar açılan veya yenilenen altın cinsinden mevduat hesaplarından veya altın cinsi katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk Lirasına çevrilen mevduat ve katılım hesapları üzerinden elde edilen gelirlerde stopaj oranı da %0 olarak belirlenmiştir.   Söz konusu düzenleme 31.12.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.     5046 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.     Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2022-04-22T15:10:24+03:00Nisan 22nd, 2022|Sirküler|

2022-01 2022 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payları Hak.

Sirküler Tarihi          : 06.01.2022 Sirküler No               : 2022-01 Konu                          : 2022 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payları Hak.     31.12.2021 tarih ve 31706 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2022/1)” kapsamında; 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan geri kazanım katılım payı tutarları 1/1/2022 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.     ÜRÜN CİNSİ TUTAR Plastik poşet (Plastik alışveriş torbaları) 25 kr./adet   ÜRÜN CİNSİ TUTAR Lastik (Binek araç) 2,8 TL/adet Lastik (Otobüs, kamyon, kamyonet, yükleyici ve kazıcı lastikleri ve diğerleri) 5,8 TL/adet Lastik (İş makinası lastikleri) 14,8 TL/adet Dolgu lastikler 7 TL/adet Akümülatör (Kurşun asitli olanlar) 28 kr./kg Akümülatör (Nikel kadmiyumlu olanlar) 70 kr./ kg Akümülatör (Diğerleri) 7 kr./kg Çinko karbon piller 2,8 TL/kg Alkali silindirik piller 2,8 TL/kg Alkali düğme piller 4,3 TL/kg Düğme piller çinko-hava ve gümüş oksitli 14,8 TL/kg Lityum düğme piller 14,8 TL/kg Lityum silindirik şarjlı ve primer pil çeşitleri (Araç bataryaları hariç) 7 TL/kg Otomotiv pilleri (Kurşun içerenler hariç) 21 TL/kg Lityum içeren araç bataryaları 21 TL/kg Diğer şarjlı piller 7 TL/kg Madeni yağ 70 kr./kg Bitkisel yağ 14,8 kr./kg Elektrikli ve elektronik eşya; Televizyon/Monitör 28 kr./kg Elektrikli ve elektronik eşya: Bilişim telekomünikasyon ekipmanları (Televizyon ve monitörler hariç) 28 kr./kg Elektrikli ve elektronik eşya: Aydınlatma ekipmanları 14,8 kr./adet Elektrikli ve elektronik eşya: Küçük ev aletleri ve diğerleri 28 kr./kg Elektrikli ve elektronik eşya: Beyaz eşyalar (Buzdolabı/Soğııtucular/İklimlendirme cihazları hariç) 36 kr./kg Elektrikli ve elektronik eşya: Buzdolabı/Soğutucular/İklinılendirme cihazları 43 kr./kg İlaç 1,48 kr./kutu veya şişe   ÜRÜN CİNSİ KG BAŞINA ALINACAK TUTAR (KR.) ADET BAŞINA ALINACAK TUTAR (KR.) PLASTİK AMBALAJ İÇECEK AMBALAJLARI (AD)     0,33 litreye kadar   1,48 0.3301-0,75 litre arası   2,8 0,7501-1,5 litre arası   4,3 1,501 litre Özeri   5,8 Diğerleri (Poşet Hariç) (kg) 58   METAL AMBALAJ İÇECEK AMBALAJLARI (AD)   4,3 DİĞERLERİ (KG) 70   KOMPOZİT AMBALAJ Kâğıt-Karton Ağırlıklı Kompozit İçecek Ambalajları (Adet)     0,25 litreye kadar   1,48 0,2501-0,5 litre arası   2,8 0,501 litre üzeri   5,8 Diğerleri (kg) 70   KAĞIT KARTON AMBALAJ (KG) 28   CAM AMBALAJ İçecek Ambalajları (Adet)     0,25 litreye kadar   1,48 0,2501-0,5 litre arası   2,8 0,501-1 litre arası   4,3 1,01-5 litre arası   7 5,01 litre üzeri   14,8 Diğerleri (kg) 28   AHŞAP AMBALAJ AHŞAP AMBALAJ (Adet)   14,8   Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2022-04-22T15:04:19+03:00Nisan 22nd, 2022|Sirküler|