Sirküler Tarihi          : 06.01.2022

Sirküler No               : 2022-04

Konu                          : Varlık Barışında Süre Uzatımı Hak.

 

 

Bilindiği gibi, 17.11.2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7256 Sayılı Kanun” ile Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 93 üncü madde kapsamında “Varlık Barışı” düzenlemesi getirilmiştir.

 

Söz konusu düzenlemede;

 

  • Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 30.06.2021 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirmesi ve bildirim tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Türkiye’ye getirmesi,

 

  • Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların ise yine aynı şekilde 30.06.2021 tarihine kadar vergi dairesine bildirilerek kayıtlara alınması,

 

Hususları yer almaktadır.

 

Düzenleme kapsamında hem Türkiye’deki varlıklar hem de yurt dışındaki varlıklar için herhangi bir vergi ödemesi bulunmamaktadır.

 

Daha önce, 30.06.2021 tarih ve 31527 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 4196 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Varlık Barışı” uygulamasının başvuru süresi 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

Bu defa, 31.12.2021 tarih ve 31706 (6.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 5058 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Varlık Barışı” uygulamasının başvuru süresi 30.06.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

 

5058 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR