2021-22 7326 Sayılı Kanun (Vergi Affı) Genel Tebliği Hak

“Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun 1 Seri No.lu Genel Tebliği” 14.06.2021 tarih ve 31511 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı interaktif vergi dairesi sisteminden başvuruları almaya başlamıştır. Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR