Sirküler Tarihi          : 06.01.2022

Sirküler No               : 2022-03

Konu                          : 2022 Yılında Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı Hak.

02.01.2022 tarih ve 31707 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderin Tutarı Hakkında Tebliğ” ile;

Mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 17,25 olarak belirlenmiştir.

Alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı ise 555,00 Türk Lirası olarak düzenlenmiştir.

Belirlenen oran ve tutar 01/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR