“Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 2 Nisan 2021 tarihinde TBMM’ye sunulmuştur.

 

Toplam 18 maddeden oluşan Kanun Teklifi, özetle aşağıdaki hususları içermektedir.

 

  • Kurumlar Vergisi Oranının %25’e Çıkarılması

 

Teklifin 14’üncü maddesi ile %20 olan kurumlar vergisi oranının, 2021 yılı kurum kazançları için %25, 2022 yılı kurum kazançları için ise %23 olarak uygulanması öngörülmektedir.

 

Bu oranlar özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlarına uygulanacaktır.

 

  • Sosyal Güvenlik Prim Teşviki, Destek ve İndirimlerinden 6 Ay Geriye Dönük Olarak Yararlanabilme Uygulamasına Son Verilmesi,

 

  • Çiftçilerin 31/12/2020 tarihi itibariyle tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılmış Tarım Kredi Kooperatiflerine olan tarımsal kredi borçlarının yapılandırılması,

 

  • Yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde çalışanların Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primlerinin İşsizlik Fonundan karşılanması ve yine bu sektörde çalışıp Nisan ve Mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara 1.500 TL ödeme yapılması,

 

  • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında imalatçı tarafından bu malların komisyoncuya veya konsinyi işletmelere verildiği anda vergilendirilmesi,

 

  • Hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki ayın dikkate alınmasına yönelik düzenleme yapılması,

 

Teklife ve Gerekçesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ