Akaryakıt istasyonlarına yeni nesil ödeme kaydedici cihaz zorunluluğu getiren “527 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” 24.03.2021 tarih ve 31433 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ