Bilindiği gibi, 30.09.2020 tarih ve 31260 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci maddesinde yer alan tevkifat oranlarını belirleyen 2006/ 10731 sayılı kararda değişikliğe gidilmiştir.

 

Yapılan değişiklik ile;

 

  • Türk Lirası cinsinden açılan mevduat hesaplarından elde edilen faizlere ve katılım bankaları tarafından TL cinsinden ödenen kar paylarına uygulanacak tevkifat oranları geçici süreyle düşürülmüştür. (31.12.2020’ye kadar)

 

  • Döviz tevdiat hesaplarına ödenen faizlere ve katılım bankaları tarafından Döviz cinsinden ödenen kar paylarına uygulanacak tevkifat oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

 

Daha sonra, 23.12.2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu süre 31.03.2021 olarak yeniden belirlenmiştir.

 

Bu defa, 01.04.2021 tarih ve 31441 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.03.2021 olarak belirlenen süre 31.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

Bu kapsamda;

 

1- Türk Lirası Cinsinden Açılan Mevduat Hesaplarından Elde Edilen Faizlerden

 

 ESKİ ORANYENİ ORAN
Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda155
1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda123
1 yıldan uzun vadeli hesaplarda100
Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda00

 

2- Türk Lirası Cinsinden Açılan Katılım Hesaplarına Ödenen Kar Paylarından

 

 ESKİ ORANYENİ ORAN
Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda155
1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda123
1 yıldan uzun vadeli hesaplarda100

 

3755 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR