Bilindiği gibi, 13.09.2018 tarih ve 30534 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile;

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenen haller dışında;

 

  • Türkiye’ de yerleşik kişiler arasında yapılacak her türlü mal alım satımı ve hizmet ifasına ilişkin bedelin döviz veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacağı,

 

  • Yürürlükteki sözleşmelerde döviz cinsinden belirlenmiş bedellerin taraflarca 30 gün içerisinde TL olarak yeniden belirlenmesi gerektiği,

 

Hükme bağlanmıştır. (2018-42 sayılı sirkülerimiz)

 

Karar 13.09.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Alıcı veya satıcının yurtdışında yerleşik olması hali söz konusu kararın kapsamı dışındadır.

 

Daha sonra, 06.10.2018 tarih ve 30557 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’ De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/51)” ile konuya ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. (2018-48 sayılı sirkülerimiz)

 

En son, 2018-49 sayılı sirkülerimizde dövizli işlemlere ilişkin kısıtlamalar ve istisnalar özet tablo şeklinde müşterilerimize iletilmiştir.

 

Bu defa, 30.01.2021 tarih ve 31380 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’ De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021-32/59)” ile; Türkiye’de yerleşik kişilerin Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde akdedeceği konaklama hizmet sözleşmeleri de döviz cinsinden yahut dövize endeksli olarak belirlenebilecektir.

 

Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR