25.01.2021 tarih ve 31375 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı:2010/2)’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:2021/1) ile;

 

29.01.2021 tarihinden itibaren bankaların çekler için ödemekle yükümlü olduğu miktar 2.225 TL’den 2.675 TL’ye çıkarılmıştır.

 

Bu kapsamda; Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için;

 

  • Karşılığının hiç bulunmaması halinde,

 

1) Çek bedeli 2.675 TL veya üzerinde ise 2.675 TL,

 

2) Çek bedeli 2.675 TL altında ise çek bedelini,

 

  • Karşılığının kısmen bulunması halinde,

 

1) Çek bedeli 2.675 TL veya altında ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı 2.675 TL tamamlayacak bir miktarı,

 

2) Çek bedeli 2.675 TL üzerinde ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak 2.675 TL ödemekle yükümlüdür.

 

Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR