Bilindiği gibi, 6802 Sayılı Gider Verileri Kanunu’nun 39’uncu maddesinde “Özel İletişim Vergisi” düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre;

 

406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak suretiyle veya 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca bu Kuruma bildirim yapılması veya bu Kurumca kullanım hakkı verilmesi yoluyla yetkilendirilen veya yetkilendirilmiş sayılan işletmecilerin (kablo tv altyapısı üzerinden teknik olarak verilebilecek her türlü hizmetleri dışında, görev sözleşmesi ile ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge pozisyonlarının hakları, yönetimi ve işletme yetkisine sahip olanlar hariç);

 

  1. a) Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar dâhil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri %7,5,

 

  1. b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri %7,5,

 

  1. c) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti %7,5,

 

  1. d) (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri %7,5,

 

Oranında özel iletişim vergisine tâbidir

 

30.01.2021 tarih ve 31380 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “3469 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile; %7,5 olan Özel İletişim Vergisi Oranı %10’a çıkarılmıştır.

 

Karar, 30 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

3469 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR