T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 25.01.2020 tarihinde yayımlanan Genel Yazı ile;

Kurumdan 4/1-a ve 4/1-b kapsamında gelir ve aylık alanların 2020 Ocak artışları belirlenmiş olup, aşağıdaki hususlar detaylıca açıklanmıştır.

 • Güncelleme katsayısı,
 • 5510 sayılı Kanunun 55 inci ve geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince bu Kanun 506, 1479, 2925 ve mülga 2926 sayılı kanunlara göre bağlanan gelir ve aylıkların artırılması ve alt sınır aylıkları,
 • 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre günlük prime esas asgari ve azami günlük kazanç miktarları,
 • 2020 yılında özel ve kamu sektörü için asgari ve azami yıllık kazançlar,
 • 2022 sayılı Kanun gereğince ölüm gelir ve aylığı alan çocuklara yapılan fark ödemeleri,
 • Geçici 4 üncü maddesine göre belediye başkanlarına ödenen tazminatlar,
 • 667 sayılı KHK ile 4/1(a) ve 4/1(b) kapsamında vazife malullüğü aylığı bağlananlardan, başkasının yardım ve desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanlara 2020 yılı için ödenecek bakım ücreti miktarı,
 • 2020 yılında malullük sigortasından tahsis talebinde bulunan sigortalılar ile ölen sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak aylıklara uygulanacak alt sınır aylıkları,
 • Cenaze ödeneği,
 • 2020 yılı ilk dönem için uygulanacak memur taban aylık katsayısı,
 • 4/1-(a) veya 4/1-(b) kapsamındaki sigortalı veya hak sahiplerine 2330 sayılı Kanun hükümlerine göre bağlanacak aylıklarda alt sınır aylığı uygulaması.

Söz konusu Genel Yazı’ ya ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ