Bilindiği gibi, 29.05.2013 tarih ve 28661 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6486 Sayılı Kanun” kapsamında 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ nun 81 inci maddesine eklenen ikinci fıkra ile;

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5 puanlık Sigorta Primi hazine desteğine ilave olarak prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 6 puana kadar ilave prim indiriminden yararlanma uygulaması düzenlenmiş, söz konusu düzenleme 31.12.2019 tarihinde ise sona ermiştir.

Bu defa, 23.02.2020 tarih ve 31048 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2137 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilave prim indiriminden yararlanma süresi 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

2137 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR