2019-13 E-Defter Oluşturulma ve İmzalanma Süresi İle Beratların Yüklenme Süresinin Uzatılması Hak.

29.04.2019 tarih ve 116 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 30 Nisan 2019 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları” nın yüklenme süresi 6 Mayıs 2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla DUYURUYU İNDİR Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ