29.04.2019 tarih ve 116 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

  • 30 Nisan 2019 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları” nın yüklenme süresi 6 Mayıs 2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

DUYURUYU İNDİR

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ