2019-13 E-Defter Oluşturulma ve İmzalanma Süresi İle Beratların Yüklenme Süresinin Uzatılması Hak.

//2019-13 E-Defter Oluşturulma ve İmzalanma Süresi İle Beratların Yüklenme Süresinin Uzatılması Hak.

2019-13 E-Defter Oluşturulma ve İmzalanma Süresi İle Beratların Yüklenme Süresinin Uzatılması Hak.

29.04.2019 tarih ve 116 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

  • 30 Nisan 2019 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları” nın yüklenme süresi 6 Mayıs 2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

DUYURUYU İNDİR

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2019-05-02T13:02:09+00:00Nisan 30th, 2019|Duyurular|