Bilindiği gibi, 13.09.2018 tarih ve 30534 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile menkul ve gayrimenkul alım satımı ile kiralama sözleşmelerinde bedellerin döviz cinsinden kararlaştırılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Tapu Dairesi Başkanlığı konuya ilişkin 18.09.2018 tarihinde yayınlamış olduğu “Genel Yazı” ile; Türkiye’ de yerleşik kişilerin kendi aralarında yaptıkları bedel içeren taşınmaza ilişkin sözleşme ve şerh içeriklerinin döviz veya dövize endeksli olması halinde bu taleplerin karşılanmayacağını belirtmiştir.

Ayrıca, daha önce döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedellerin Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenmesine yönelik sözleşme değişikliği taleplerinin usulünce karşılanacağı da söz konusu yazıda belirtilmiştir.

Genel Yazı’ ya ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

DUYURUYU İNDİR