Bilindiği gibi, 26.09.2017 tarih ve 30192 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No:2017/1)” ile 33 meslekte belge zorunluluğu getirilmiş ve on iki aylık geçiş süresi 26.09.2018 tarihi itibari ile sona ermiştir.

27.09.2018 tarihi itibariyle 2017/1 sayılı tebliğde yer alan bu 33 bu meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır. (Böylece belge zorunluluğu olan meslek sayısı 81’ e çıkmıştır.)

İş yerlerinde gerçekleştirilecek denetimlerde, tebliğe konu 33 meslek alanında çalıştırılan kişilerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmadığının tespiti halinde işverenlere çalışan başına idari para cezası uygulanacaktır.

 

Söz konusu Karar’ a ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLEİR İNDİR