Günlük Arşivler: 29 Mayıs 2018

2018-32 Benzin, Motorin, LPG Gibi Bazı Mallara Uygulanan ÖTV Tutarlarının Belirlenmesi Hak.

Bilindiği gibi, 17.05.2018 tarih ve 30424 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2018/11818 sayılı “Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Karar” (Bakanlar Kurulu Kararı) ile; Benzin, motorin ve LPG gibi bazı akaryakıt ürünlerinde; Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelecek artışların, söz konusu malların ÖTV tutarları aynı oranda azaltılarak bütçeden karşılanacağı belirtilmişti. Gelir İdaresi Başkanlığı 28.05.2018 tarihinde yayımlamış olduğu duyuru ile “Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Uygulanacak ÖTV Tutarlarına ilişkin tablo yayınlamıştır. Buna göre, bu malların gerek imalatçıları gerekse ithalatçıları tarafından tesliminde ekli tabloda yer alan ÖTV tutarları esas alınacaktır.   Söz konusu Tabloya ulaşmak için tıklayınız. SİRKÜLERİ İNDİR

2018-31 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanname Birleştirilmesinin Ertelenmesi Hak.

Bilindiği gibi, “1 Seri No.lu Prim ve Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği” ile muhtasar beyanname ile sigorta prim hizmet bildirgelerinin birleştirilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. Pilot il olarak seçilen Kırşehir 01.06.2017 tarihinde, diğer şehirlerin ise 01.01.2018 tarihinde uygulamaya başlaması kararlaştırılmıştır. SİRKÜLERİ İNDİR