Duyurular

Ana Sayfa/Duyurular

Duyurular

2020-32 Kredi Kartıyla Yapılan Ödemelerin Kapsamının Genişletilmesi Hak.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 30.03.2020 tarihinde yapılan duyuru kapsamında; Kredi kartıyla ödenebilen vergi türlerinin kapsamı genişletilmiş olup, aşağıdaki gibidir. Vergi dairelerince tahsil edilen tüm vergi, harç ve idari para cezaları vb.’ den anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla aşağıda sayılan ödemeler İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılabilmekteydi. Gayrimenkul / menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi, Motorlu taşıtlar vergisi, Trafik idari para cezası, Karayolları Taşıma Kanunu idari para cezası, Geçiş ücreti ve idari para cezası, Diğer idari para cezaları, 6183 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilmiş borçlar, Tapu harcı, Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı, Öğrenim kredisi ve katkı kredi borçları, Pasaport harcı ve değerli kağıt bedeli, Sürücü belgesi harcı ve değerli kağıt bedeli, T.C. kimlik kartı bedeli, Yurt dışına çıkış harcı, Göç İdaresi ikamet harcı, İkamet tezkeresi defter satış bedeli Tek giriş vize harcı, Ecrimisil ödemeleri, Veraset ve intikal vergisi. Yeni Korona Virüs Hastalığı (Kovid-19) ile mücadele kapsamında zorunlu durum olmadıkça vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın kalabalık ortamlarda bulunmamasını sağlayarak onları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler sonucunda, aşağıda belirtilen vergi türlerinden 50.000 TL’ye kadar olan borçların da İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla ödenebilmesi uygun bulunmuştur. Yıllık Gelir Vergisi Zirai Kazanç Gelir Vergisi Gelir Vergisi Stopajı (Muhtasar) Kurumlar Vergisi Kurumlar Vergisi Stopajı Basit Usulde Ticari Kazanç Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi Hasılat Esaslı Katma Değer Vergisi (Kdv4) Gelir Geçici Vergi Kurum Geçici Vergi Diğer Ücretler Katma Değer Vergisi Tevkifatı Yapılan düzenleme sonucunda yeni eklenen vergi türleriyle beraber aşağıdaki tabloda gösterilen vergi türlerine ilişkin ödemelerin yine tabloda yer alan anlaşmalı bankaların kredi kartları ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılabilmesi mümkündür.   Kredi Kartıyla Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Bankalar Kredi Kartıyla Ödenebilen Vergi Türleri 1 Akbank T.A.Ş. ·         Yıllık Gelir Vergisi ·         Zirai Kazanç Gelir Vergisi ·         Gelir Vergisi Stopajı (Muhtasar) ·         Kurumlar Vergisi ·         Kurumlar Vergisi Stopajı ·         Basit Usulde Ticari Kazanç ·         Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi ·         Hasılat Esaslı Katma Değer Vergisi (KDV4) ·         Gelir Geçici Vergi ·         Kurum Geçici Vergi ·         Diğer Ücretler ·         Katma Değer Vergisi Tevkifatı ·         Gayrimenkul / menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi, ·         Motorlu taşıtlar vergisi, ·         Trafik idari para cezası, ·         Karayolları Taşıma Kanunu idari para cezası, ·         Geçiş ücreti ve idari para cezası, ·         Diğer idari para cezaları, ·         6183 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilmiş borçlar, ·         Tapu harcı, ·         Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı, ·         Öğrenim kredisi ve katkı kredi borçları, ·         Pasaport harcı ve değerli kağıt bedeli, ·         Sürücü belgesi harcı ve değerli kağıt bedeli, ·         T.C. kimlik kartı bedeli, ·         Yurt dışına çıkış harcı, ·         Göç İdaresi ikamet harcı, ·         İkamet tezkeresi defter satış bedeli ·         Tek giriş vize harcı, ·         Ecrimisil ödemeleri, ·         Veraset ve intikal vergisi 2 Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 3 Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 4 Alternatifbank A.Ş. 5 Denizbank A.Ş.   6 Qnb Finansbank A.Ş.   7 Hsbc Bank A.Ş.   8 Ing Bank A.Ş.   9 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.   10 Odea Bank A.Ş.   11 Şekerbank T.A.Ş. [...]

2020-04-06T13:38:20+00:00Nisan 6th, 2020|Duyurular|

2020-31 Mücbir Sebep Kapsamında Olup Olmadığının İnteraktif Vergi Dairesi Sisteminden Sorgulanabilmesi Hak.

Bilindiği gibi, 24.03.2020 tarih ve 31078 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “518 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile kimlerin mücbir sebep kapsamında olduğu ve hangi vergi ödevlerinin ertelendiği belirtilmiştir. Bunun yanında, birçok mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığı ile ilgili tereddütleri bulunmaktaydı. Buna yönelik olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan çalışma neticesinde “interaktif vergi dairesi” sisteminde açılan sorgu ekranı ile mükellefler kapsama girip girmediklerini öğrenebileceklerdir. Diğer taraftan, mükellef, vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla mücbir sebep kapsamında olmasa bile; ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde mücbir sebep kapsamında değerlendirilecektir. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2020-04-06T13:33:16+00:00Nisan 6th, 2020|Duyurular|

2020-29 TÜBİTAK Raporlarının 3 Ay Ertelenmesi Hak.

TÜBİTAK tarafından 23.03.2020 tarihinde yayınlanana Duyuru kapsamında; Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB), Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) ve Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından desteklenerek yürürlüğe giren projeler kapsamında 30 Haziran 2020 tarihine kadar gönderilmesi gereken Gelişme/Sonuç/Dönem Raporlarının son gönderim tarihleri, Ülkemizde ortaya çıkan Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında üç ay ertelenmiştir. Söz konusu Duyuru’ ya ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2020-04-06T13:30:15+00:00Nisan 6th, 2020|Duyurular|

2020-28 KDV Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresi İle BA-BS ve E-Defterlerin Verilme Sürelerinin Uzatılması Hak.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 23.03.2020 tarihinde yayımlanan “126 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri” uyarınca; 26 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 24 Nisan 2020 Cuma günü sonuna kadar, 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020/Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar, 31 Mart 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları” nın yüklenme süresi 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar, uzatılmıştır. Söz konusu Sirküler’ e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2020-04-06T13:29:20+00:00Nisan 6th, 2020|Duyurular|

2020-27 Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler Hak.

22.03.2020 tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2020/04 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca; Kamu çalışanlarının belirli şartlarla, uzaktan ve dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma modellerine geçilebileceği belirtilmiştir. Buna dair usul ve esaslar ilgili üst yöneticiler tarafından belirlenecektir. 2020/04 sayılı Genelge’ ye ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2020-03-23T16:42:15+00:00Mart 23rd, 2020|Duyurular|

2020-26 Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Ticaret Bakanlığı Duyurusu Hak.

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 20.03.2020 tarihinde yayımlanan duyuru kapsamında; COVID-19 (Koronavirüs) salgınının yayılmasının engellenmesi amacıyla özellikle şirket genel kurullarının yoğunlukla gerçekleştirildiği bu dönemde şirketlerin kurul toplantıları bakımından bazı tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve şirket sözleşmesine uygun olarak yönetim organları tarafından daha önce toplantıya çağrılan anonim ve limited şirketlerin olağan genel kurullarının, erteleme kararı alınması amacıyla genel kurulun toplanması beklenmeksizin, yönetim organları tarafından alınacak bir kararla iptal edilmesi imkanı tanınmıştır. Buna ilişkin ilan talepleri Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğünce karşılanmakla birlikte, örnek ilan metnine https://www.ticaretsicil.gov.tr/ internet adresinden ulaşılabilecektir. Türk Ticaret Kanunu’nun 1527’nci maddesi uyarınca, elektronik genel kurul sistemini kullanan ve genel kurul toplantısı gerçekleştirmek isteyen şirketlerde salgının önlenmesi amacıyla asgari düzeyde pay sahibinin katılımı ile fiziki ortamda toplantı gerçekleştirilmesini teminen, pay sahiplerinin genel kurul toplantılarına fiziki ortamda katılımda bulunmaksızın elektronik ortamda katılım sağlayabilecekleri hususunda takdirlerini kullanmaları tavsiye olunmaktadır. Bu çerçevede şirket sözleşmelerinde veya esas sözleşmelerinde kurul toplantılarının elektronik ortamda gerçekleştirilmesine imkan tanıyan hüküm bulunmayan şirketlerin, bu dönemde gerçekleştirmeyi planladıkları toplantıları “Elektronik Genel Kurul Toplantı Sistemi” ve “Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi” üzerinden gerçekleştirilebilmelerine yönelik tedbir alınmıştır. Şirketlerin, bu imkandan Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketinden destek hizmeti almak suretiyle ve hak sahiplerine elektronik ortamda katılma imkanının sağlanması zorunluluğunu ortadan kaldırmayacak şekilde yararlanmaları gerekmekte olup, şirketlerce elektronik ortamda kurul gerçekleştirilmesine imkan tanıyan hükme ilişkin sözleşme değişikliğinin bundan sonra yapılacak ilk genel kurul toplantısında gerçekleştirilmesi imkanı tanınmıştır. Söz konusu Duyuru’ ya ulaşmak için tıklayınız.

2020-03-23T16:40:22+00:00Mart 23rd, 2020|Duyurular|

2020-25 Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin İşkur Duyurusu Hak.

İŞKUR tarafından 22.03.2020 tarihinde yayınlanan duyuru kapsamında; Covid-19 salgınından olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma uygulamak isteyen işverenlerin, 23.03.2020 tarihinden itibaren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adreslerine gerekli belgeleri göndermek suretiyle başvurabileceği ve kısa çalışma ödemelerinin, Bakanlığın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Başvuruların yapılması ve sonuçlandırılmasına ilişkin süreç hakkında İŞKUR’un internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) detaylı duyuru yapılacaktır.  Söz konusu Duyuru’ ya ulaşmak için tıklayınız.

2020-03-23T16:38:09+00:00Mart 23rd, 2020|Duyurular|

2020-24 Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği Hak.

“Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği” 20.03.2020 tarih ve 31074 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Tebliğ’e ilişkin detaylı açıklamaların yer aldığı sirküler daha sonra bilgilerinize sunulacaktır. Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2020-03-23T16:36:54+00:00Mart 23rd, 2020|Duyurular|

2020-23 Organizasyonların Ertelenmesi İle İlgili Cumhurbaşkanı Genelgesi Hak.

20.03.2020 tarih ve 31074 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2020/03 sayılı Cumhurbaşkanı Genelgesi kapsamında; Ulusal ve uluslararası düzeyde açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantıların veya aktivitelerin Nisan ayı sonuna kadar ertelenmesi uygun görülmüştür. Söz konusu Genelge’ ye ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2020-03-23T16:33:48+00:00Mart 23rd, 2020|Duyurular|
Load More Posts