Duyurular

Ana Sayfa/Duyurular

Duyurular

2021-14 Kısa Çalışma Ödeneğinde ve Turizm Sektöründe KDV İndiriminde Süre Uzatımı Hak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre;   Tüm sektörler için geçerli olmak üzere Kısa Çalışma Ödeneğinin 3 ay süreyle Haziran 2021 sonuna kadar uzatılacağı,   Turizm sektöründe Mayıs 2021’ de sona erecek olan KDV indiriminin ise Haziran 2021 sonuna kadar uzatılacağı belirtilmiştir.   Düzenlemeler, Resmi Gazete’ de yayımlandıktan sonra ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2021-04-22T12:46:15+00:00Nisan 22nd, 2021|Duyurular|

2021-13 Birinci Geçici Vergi Dönem Sonu (31.03.2021) İtibariyle Uygulanacak Kurlar Hak.

Sayın müşterilerimiz,   Yabancı para ve yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların 2021 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönemi sonunda (31.03.2021) yapılacak değerlemelerinde aşağıdaki kurlar dikkate alınacaktır.   Bilindiği üzere, Vergi mevzuatı gereği kasada mevcut yabancı paralar efektif alış kuru ile diğer kaydi paralarla dövizli borç ve alacaklar döviz alış kuru ile değerlenecektir. (283 sıra no.lu VUK Genel Tebliği)   DÖVİZ CİNSİ DÖVİZ ALIŞ DÖVİZ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ 1 ABD DOLARI 8,3260 8,3410 8,3201 1 EURO 9,7741 9,7917 9,7672 1 AVUSTURALYA DOLARI 6,3252 6,3765 6,3061 1 DANİMARKA KRONU 1,3124 1,3189 1,3115 1 İNGİLİZ STERLİNİ 11,4324 11,4920 11,4244 1 İSVİÇRE FRANGI 8,8191 8,8757 8,8059 1 İSVEÇ KRONU 0,94993 0,95977 0,94927 1 KANADA DOLARI 6,6004 6,6302 6,5760 1 KUVEYT DİNARI 27,3906 27,7490 26,9797 1 NORVEÇ KRONU 0,96986 0,97638 0,96918 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 2,2200 2,2240 2,2034 100 JAPON YENİ 7,5324 7,5823 7,5045     Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2021-04-19T11:00:40+00:00Nisan 19th, 2021|Duyurular|

2021-12 Kurumlar Vergisi Oranının Artırılmasını Da İçeren Kanun Teklifi Hak.

  “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 2 Nisan 2021 tarihinde TBMM’ye sunulmuştur.   Toplam 18 maddeden oluşan Kanun Teklifi, özetle aşağıdaki hususları içermektedir.   Kurumlar Vergisi Oranının %25’e Çıkarılması   Teklifin 14’üncü maddesi ile %20 olan kurumlar vergisi oranının, 2021 yılı kurum kazançları için %25, 2022 yılı kurum kazançları için ise %23 olarak uygulanması öngörülmektedir.   Bu oranlar özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlarına uygulanacaktır.   Sosyal Güvenlik Prim Teşviki, Destek ve İndirimlerinden 6 Ay Geriye Dönük Olarak Yararlanabilme Uygulamasına Son Verilmesi,   Çiftçilerin 31/12/2020 tarihi itibariyle tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılmış Tarım Kredi Kooperatiflerine olan tarımsal kredi borçlarının yapılandırılması,   Yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde çalışanların Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primlerinin İşsizlik Fonundan karşılanması ve yine bu sektörde çalışıp Nisan ve Mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara 1.500 TL ödeme yapılması,   4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında imalatçı tarafından bu malların komisyoncuya veya konsinyi işletmelere verildiği anda vergilendirilmesi,   Hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki ayın dikkate alınmasına yönelik düzenleme yapılması,   Teklife ve Gerekçesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2021-04-05T17:44:46+00:00Nisan 5th, 2021|Duyurular|

2021-11 Akaryakıt İstasyonlarına Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Zorunluluğu Getirilmesi Hak.

Akaryakıt istasyonlarına yeni nesil ödeme kaydedici cihaz zorunluluğu getiren “527 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” 24.03.2021 tarih ve 31433 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.   Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2021-03-24T16:35:43+00:00Mart 24th, 2021|Duyurular|

2021-10 SGK-Belgelerin Verilme Sürelerinin Ertelenmesi Hak.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 12.03.2021 tarihinde yayımlanan Genel Yazı kapsamında; SGK ekranlarında yaşanan aksaklık nedeniyle bazı belgelerin verilme süresinin uzatılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda; Kanuni sürenin son günü 11/03/2021 olan sigortalı işe giriş ve sigortalı işten ayrılış bildirgelerinin verilme süresi 5 iş günü uzatılmıştır. Kanuni sürenin son günü 11/3/2021 olan işyeri bildirgelerinin verilme süresi 5 iş günü uzatılmıştır. (Son verilme süresi 18/3/2021 olarak belirlenmiştir.) İşverenlerce talep edilmesi halinde tebellüğ tarihi 24/2/2021 olması nedeniyle son ödeme tarihi 11/3/2021 olan idari para cezalarının ödeme tarihi 5 iş günü uzatılabilir. (Tebellüğ tarihinin 3/3/2021 tarihi girilerek son ödeme süresinin 18/3/2021 olarak belirlenmesi), Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ    

2021-03-23T11:59:46+00:00Mart 23rd, 2021|Duyurular|

2021-09 Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemlerine İlişkin E-Defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Yükleme Süresinin Uzatılması Hak.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 05.02.2021 tarihinde yayımlanan duyuru kapsamında;   Ocak-Şubat-Mart 2020 dönemlerine ilişkin e-defter ve berat dosyaları ikincil kopyalarının Başkanlık Sistemlerine yükleme süresi 05.02.2021 tarihinden 12.02.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.   Söz konusu Duyuru’ ya ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2021-02-09T12:55:27+00:00Şubat 9th, 2021|Duyurular|

2021-06 Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar Hak.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 06.01.2021 tarihinde “Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar” konulu, 2021/1 sayılı Genelge yayımlanmıştır.   Söz konusu Genelge’ de aşağıdaki konularda dikkate alınacak tutarlar detaylıca açıklanmıştır.   5510 sayılı Kanun’ un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının a bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırları, Çırak ve öğrencilerin prime esas kazançları, Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ile bursiyer ve kursiyerlerin prime esas kazançları, Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile yardımı tutarları, Sosyal Güvenlik Sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurtdışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen sigortalıların prime esas kazançlarının alt ve üst sınırları, Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin ödeyecekleri aylık kazançların alt ve üst sınırları ile 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyeceği iş kazası ve meslek hastalığı primleri, Primlerini kendi ödeyen sigortalıların prime esas aylık kazançlarının alt ve üst sınırları, 2925 sayılı Kanun’a tabi sigortalıların prime esas kazançları ve ödeyecekleri prim tutarları, 5510 sayılı Kanun’un 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlandırılması ile 3201 sayılı Kanun’a göre yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutarlar, Geçici iş görmezlik ödeneklerinin alt sınıra tamamlanması, Emzirme ödeneği, Cenaze ödeneği, İdari para cezaları, TL cinsinden yapılan ödemelerin yuvarlanması.   Söz konusu Genelge’ ye ulaşmak için tıklayınız.     Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2021-01-21T17:30:14+00:00Ocak 21st, 2021|Duyurular|

2021-05 Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemlerine İlişkin E-Defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Yükleme Süresinin Uzatılması Hak.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 08.01.2021 tarihinde yayımlanan duyuru kapsamında;   Ocak-Şubat-Mart 2020 dönemlerine ilişkin e-defter ve berat dosyaları ikincil kopyalarının Başkanlık Sistemlerine yükleme süresi 15.01.2021 tarihinden 05.02.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.   Söz konusu Duyuru’ ya ulaşmak için tıklayınız.     Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2021-01-21T17:29:39+00:00Ocak 21st, 2021|Duyurular|
Load More Posts