Sirküler

Ana Sayfa/Sirküler
Sirküler2020-02-20T14:31:33+00:00
604, 2020

2020-42 SGK Prim Ödemelerinin Ertelenmesi Hak.

Bilindiği gibi, 24.03.2020 tarih ve 31078 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “518 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile mücbir sebep kapsamına alınan mükellef grupları belirlenmiştir.  Bu defa, SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü [...]

604, 2020

2020-41 Genel Kurullarda Kar Dağıtımına İlişkin TOBB Yazısı Hak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 01.04.2020 tarihinde ticaret sicil müdürlüklerine gönderilen yazı ile koronavirüs salgını kapsamında şirketlerin öz kaynaklarını korumasına yönelik aşağıdaki maddenin genel kurullarda görüşülmesi istenmiştir. "kamunun iştiraki olan şirketler hariç olmak [...]

604, 2020

2020-38 Mücbir Sebep Halinde KDV Tevkifatı Yapılmaması Hak.

Bilindiği gibi, 3065 Sayılı KDV Kanunu’nun 11/1-c maddesi kapsamında; İmalatçılar tarafından ihraç kayıtlı olarak teslim edilen malların teslimini izleyen aybaşından itibaren 3 ay içerisinde ihraç edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde ihraç kayıtlı teslim şartları sağlanmamış olur [...]

604, 2020

2020-37 YMM Tasdik Raporlarının Verilme Sürelerinin Uzatılması Hak.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 26.03.2020 tarih ve 2020-01 sayılı “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Sirküleri” kapsamında; Hazine ve Maliye Bakanlığı/vergi dairelerine teslim edilmesi gereken yeminli mali müşavirlik tasdik raporlarının verilme [...]