29.12.2017 tarih ve 30285 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile;

01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanacak istisna tutarları 2017 yılı yeniden değerleme oranında (%14,47) artırılarak tespit edilmiştir.

Buna göre 2018 yılında vuku bulacak ivazsız intikaller için geçerli olan istisna hadleri aşağıdaki gibidir

  • Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 202.154 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 404.556 TL),
  • İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 4.656 TL,
  • Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 4.656 TL.

Diğer taraftan, 1/1/2018 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız.

SİRKÜLERİ İNDİR