Sirküler Tarihi          : 19.04.2022

Sirküler No               : 2022-16

Konu                          : İhracat Bedellerinin %40’ının Merkez Bankasına Satılması Hak.

 

 

Bilindiği gibi, İhracat Genelgesi’nin “İhracat Bedellerinin Merkez Bankasına Satışı” başlıklı Ek 1’inci maddesi uyarınca; 03.01.2022 tarihinden itibaren, İBKB’ ye veya DAB’ a bağlanan ihracat bedellerinin %25’i İBKB’ yi veya DAB’ ı düzenleyen bankaya satılmaktadır. (07.01.2022 tarih ve 2022-05 sayılı sirkülerimiz)

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 15.04.2022 tarihli talimatı ile İhracat Genelgesinin Ek 1’inci maddesinde yapılan değişiklik yapılarak, 18.04.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, İBKB’ ye veya DAB’ a bağlanan ihracat bedellerinin en az %40’ı İBKB’ yi veya DAB’ ı düzenleyen bankaya satılacaktır.

 

İhracat Bedellerinin Merkez Bankasına Satışı

 

EK MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren İBKB’ ye veya DAB’ a bağlanan ihracat bedellerinin en az %40’ı İBKB’ yi veya DAB’ ı düzenleyen bankaya satılır. Bu bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılır ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılır. Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenir.

 

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR