15.03.2017 tarih ve 30008 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile;

 

Bazı kağıtlara ilişkin damga vergisi oranları ve bazı işlemler üzerinden alınan harçlarda değişiklik yapılmıştır. Buna istinaden,

 

  • Damga Vergisi Kanunu’na ekli I sayılı tablonun “I. Akitlerle İlgili Kağıtlar “ bölümünde yer alan “A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar” başlıklı fıkrasının 14, 15, 16, 17 numaralı bentlerinde yer alan maddeler için damga vergisi oranı “0” olarak belirlenmiştir.

 

Bu maddeler aşağıdaki gibidir;

 

  • Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri,
  • Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri,
  • Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri,
  • Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri,
  • Harçlar Kanunu’na bağlı 4 sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden alınan binde 20 oranındaki tapu harcı,

30.09 2017 TARİHİNE KADAR (BU TARİH DAHİL) KONUT ve İŞYERLERİNDE (KAT İRTİFAKI TESİS EDİLMİŞ OLANLAR DAHİL)  BİNDE 15’E düşürülmüştür.

Belirtilen değişiklikler 15.03.2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

SİRKÜLERİ İNDİR