03.03.2020 tarih ve 31057 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 31 Seri Numaralı Tebliğ” uyarınca;

Bazı malların tesliminde uygulanan KDV Tevkifatı oranları değiştirilmiştir. Bu teslimlere ilişkin eski ve yeni tevkifat oranları aşağıdaki gibidir. Yeni oranlar 01.04.2020 tarihinden sonraki teslimlerde uygulanmaya başlayacaktır.

TEVKİFAT KONUSU TESLİMESKİ ORANYENİ ORAN
Külçe Metallerin Teslimi5/107/10
Bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından, kurşun ve alaşımlarından mamul; anot, katot, granül, filmaşin, profil, levha, tabaka, rulo, şerit, panel, sac, boru, pirinç çubuk, lama, her türlü tel ve benzerleri, çinko oksit ile kurşun ve alaşımlarından mamul, tuğla, mühür, yaprak, plaka, folyo, pul, saçma, ızgara, toz, kurşun, oksit, kurşun monoksit, kırmızı oksit ve benzerleri5/107/10
İstisnadan vazgeçenlerin metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıkları ile konfeksiyon kırpıntılarının teslimi5/107/10

Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ