27.12.2019 tarih ve 30991 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı” na istinaden belirlenmiş olan brüt asgari ücret tutarı 2.943,00 TL’dir.

Asgari ücrette yapılan bu düzenleme ile asgari ücret endeksli birçok parametre değişmiş bulunmaktadır.

Konuya ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir.

 

  • Brüt Asgari Ücret Tutarı

DönemGünlük TutarAylık Tutar
01.01.2020- 31.12.202098,10 TL2.943,00 TL

 

  • Net Asgari Ücret Tutarı

 

2020 YILI MALİYET TABLOSUASGARİ ÜCRET
 

BRÜT ASGARİ ÜCRET

2.943,00 TL
 

İŞÇİ SGK PRİMİ

412,02 TL
 

İŞÇİ İŞSİZLİK PRİMİ

29,43 TL
 

GELİR VERGİSİ MATRAHI

2.501,55 TL
 

GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ

375,23 TL
 

DAMGA VERGİSİ

22,34 TL
 

İŞÇİ TOPLAM KESİNTİLER

839,02 TL
 

İŞVEREN SGK PRİMİ (5 PUANLIK İNDİRİM DİKKATE ALINMIŞTIR)

456,17 TL
 

İŞVEREN İŞSİZLİK PRİMİ

58,86 TL
 

NET ASGARİ ÜCRET (AGİ HARİÇ)

2.103,98 TL
 

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (BEKAR)

220,72 TL
 

NET ASGARİ ÜCRET (AGİ DAHİL)

2.324,70 TL

  • Asgari Ücretin İşverene Maliyeti

BRÜT ASGARİ ÜCRET2.943,00 TL
İŞVEREN SGK PRİMİ %15,5 ( %20,5 – 5 PUAN)456,17 TL
İŞVEREN İŞSİZLİK PRİMİ % 258,86 TL
İŞVERENE MALİYETİ (5 PUANLIK İNDRİM İLE)3.458,03 TL

  • Sigorta Primine Esas Kazanç Taban ve Tavan Ücreti

DönemAlt SınırÜst Sınır
GünlükAylıkGünlükAylık
01.01.2020 – 31.12.202098,10 TL2.943,00 TL735,75 TL22.072,50 TL

  • Sigorta Primine Esas Kazanç İstisna Tutarları

SGK İSTİSNALARI
SGK Çocuk Yardımı İstisnası (Asgari Ücret*%2)58,86 TL
SGK Aile Yardımı İstisnası (Asgari Ücret*%10)294,30 TL
SGK Yemek Yardımı İstisnası (Günlük Brüt Asgari Ücret*%6)5,89 TL
İşverence Ödenen Özel Sağlık Sigortası Prim İstisnası (Aylık Brüt Asgari

Ücret*%30)

882,90 TL

  • Asgari Geçim İndirimi

2020 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI
MEDENİ DURUMAYLIK TUTAR
Bekar220,73 TL
Evli eşi çalışmayan264,87 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu297,98 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu331,09 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu375,23 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu375,23 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu375,23 TL
Evli eşi çalışan220,73 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu253,83 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu286,94 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu331,09 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu353,16 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu375,23 TL
SİRKÜLERİ İNDİR