Bilindiği gibi, 27.03.2018 tarih ve 30373 (II. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 7103 Sayılı Kanun (TORBA KANUN)” ile KDV Kanunu’na eklenen Geçici 39 uncu madde kapsamında;

 

  • 6948 sayılı kanuna göre Sanayi Sicil Belgesine sahip mükelleflerin imalat,
  • 4691 sayılı kanun, 5746 sayılı kanun ve 6550 sayılı kanun kapsamında faaliyette bulunan mükelleflerin ise Ar-Ge, tasarım, yenilik

faaliyetlerinde kullanılmak üzere; 31.12.2019 tarihine kadar yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri KDV’ den istisna edilmiştir.

Bu defa, 24.12.2019 tarih ve 30988 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kamulaştırma Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7201 Sayılı Kanun” ile söz konusu istisna süresi 3 yıl daha uzatılarak 31.12.2022 olarak belirlenmiştir.

7201 Sayılı Kanun’a ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR