Sayın müşterilerimiz,

Mayıs ayında yerine getirilmesi gereken bazı yükümlülükler aşağıdaki gibidir. Duyurumuz hatırlatma amaçlı olup, her ay düzenli verilen beyan ve bildirimleri kapsamamaktadır.

  • VERGİ LEVHALARININ İNTERNET VERGİ DAİRESİ SİSTEMİNDEN YAZDIRILMASI

Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik ortamda oluşturulan ve internet vergi dairesine aktarılan vergi levhaları, mükellefler tarafından Mayıs ayı sonuna kadar internet vergi dairesinden alınarak yazdırılmak zorundadır.

Sistem arafından verilen onay kodu vergi levhasının tasdiki hükmündedir.

Vergi levhalarının işyerinde bulundurulmadığının tespiti halinde, VUK’ un 353 / 4 maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir. ( 2019 yılı için 290 TL)

  • EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEMESİ

Emlak Vergisi Kanunu’nun 30’ uncu maddesi uyarınca emlak vergisi birinci taksitinin Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gerekir. İkinci taksit Kasım ayında ödenecektir.

Emlak vergisi, ilgili belediyeye doğrudan ödenebildiği gibi, belediyenin banka hesabına da yatırılabilir.

  • VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEMESİ

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 19’ uncu maddesi uyarınca veraset ve intikal vergisi, tahakkuk ettiği tarihten itibaren 3 yıl boyunca her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenmesi gerekir. ( Toplam 6 taksit)

  • YATIRIM İNDİRİMİ STOPAJININ BEYANI VE ÖDENMESİ

Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga Ek 1 – 6 ncı maddelerine istinaden hak kazanılan yatırım indirimine ilişkin hesaplanan Gelir Vergisi Stopajı, Mayıs ayı 26’ncı gününe kadar verilecek Muhtasar Beyanname ile beyan edilerek, aynı ayın 26’ncı günü akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.

  • Diğer taraftan;
  • Yabancı sermayeli şirketlerin ve irtibat bürolarının bildirim yükümlülüğü,
  • Denetim kuruluşları yetkilendirme belgesi yıllık harç ödemesi ve
  • Elektrik üretimi lisans harçları yıllık harç ödemesi

Yine bu ay içinde bildirilmesi ve ödenmesi gereken yükümlülüklerdir.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ