14.02.2019 tarih ve 112 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile konkordato sürecine giren borçludan olan alacakların 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 323 üncü maddesi kapsamındaki durumuna ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Bu kapsamda hazırlanan özet tablo aşağıdaki gibi olup, 112 No.lu VUK Sirkülerine ulaşmak için tıklayınız.

DurumAlacak Konkordato Sürecinden

Önce Dava / İcra Safhasına İntikal Etmiş

Alacak Konkordato Sürecinden Önce Dava /

İcra Safhasına İntikal Etmemiş

Geçici mühlet kararı

verilmesi durumunda

Herhangi bir düzeltme yapılmaz. Alacağın dava /icra safhasına intikal ettiği dönemde karşılık ayrılmamışsa bu dönemde de karşılık ayrılamaz.Bu dönem itibariyle karşılık ayrılması gerekir. Bu dönemde karşılık ayrılmayan alacağa daha sonra karşılık ayrılamaz.
Geçici mühletin kaldırılarak konkordato

talebinin reddedilmesi durumunda

Herhangi bir düzeltme yapılmaz.Geçici mühlet kararının ilan edilmesi ile karşılık ayrılan alacaklar için ayrılmış olan karşılıkların düzeltilmesi (karşılığın iptal edilmesiyle gelir hesabına alınması) gerekmektedir.
Kesin mühlet kararı

verilmesi

Herhangi bir düzeltme

yapılmaz. Daha önce karşılık ayrılmamış ise kesin mühlet kararına dayanarak karşılık

ayrılamaz.

Herhangi bir düzeltme yapılmaz. Daha önce

karşılık ayrılmamış ise kesin mühlet kararına dayanarak karşılık ayrılamaz.

Borçlunun mali durumunun düzelmesi

halinde kesin mühlet kararının kaldırılması

Herhangi bir düzeltme yapılmaz.Geçici mühlet kararının ilan edilmesi ile karşılık ayrılan alacaklar için ayrılmış olan karşılıkların

düzeltilmesi (karşılığın iptal edilmesiyle gelir hesabına alınması) gerekmektedir.

Kesin mühlet içinde konkordatonun reddi ve

iflasın açılması

Herhangi bir düzeltme yapılmaz.Herhangi bir düzeltme yapılmaz.
Konkordato projesinin

tasdik edilmesi

Alacağın borçlu lehine

vazgeçilen kısmı VUK 322 kapsamında değersiz alacağa dönüşür. Alacağın vazgeçilmeyen kısmı ile ilgili daha önceden ayrılmış olan karşılıkların ise düzeltilmesi (karşılığın iptal edilmesiyle gelir hesabına alınması)

gerekmektedir.

Alacağın borçlu lehine vazgeçilen kısmı VUK 322 kapsamında değersiz alacağa dönüşür. Alacağın vazgeçilmeyen kısmı ile ilgili daha önceden ayrılmış olan karşılıkların ise düzeltilmesi (karşılığın iptal edilmesiyle gelir hesabına alınması) gerekmektedir.
Konkordato projesinin reddedilmesi ve iflasın

açılması

Herhangi bir düzeltme yapılmaz.Herhangi bir düzeltme yapılmaz.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR