“483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 498 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği” 25.05.2018 tarih ve 30431 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Bilindiği gibi, 483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Madde 3’de;

YN ÖKC kullanma mecburiyeti getirilen mükelleflerden; aynı veya şube şeklindeki işyerlerinde çok sayıda ödeme kaydedici cihazı kurumsal satış veya muhasebe yazılım sistemleri ve değişik çevre birimleri (barkod sistemleri, banka vb. kuruluşlara-ödeme kuruluşları, elektronik para kuruluşları, yemek kartı kuruluşları, belediye yardım kuruluşları vb. diğer kuruluşlar dahil- ait EFT-POS cihazları ile diğer çevre birimleri) ile birlikte ve entegre bir yapıda kullanan, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bu fıkranın aşağıdaki bentlerinde belirtilen şartlardan en az ikisini sağlayan ve toplam 20 ve üzerinde ÖKC’ ye sahip olan mükelleflerin, bu Tebliğin 4 üncü maddesinde belirtilen şartları yerine getirmeleri koşuluyla, işletmelerinde mevcut eski nesil ÖKC’ lerini, cihazın ilk alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 10 yılı geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanmaları mümkün bulunmaktadır.

483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Madde 4’de ise;

Bu Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren mükelleflerin, mali hafıza doluncaya kadar kullanabilecekleri eski nesil ödeme kaydedici cihazları ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarından düzenlenen ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgileri 01.07.2018 tarihinden itibaren GİB’ e elektronik ortamda bildirilmesi gerekmektedir.

Hükümleri yer almaktaydı.

498 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile 01.07.2018 tarihi 01.10.2018 olarak yeniden düzenlenmiştir.

Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

SİRKÜLERİ İNDİR