3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 9 uncu maddesinde, serbest bölgelerdeki faaliyetlerleilgili her türlü ödemelerin dövizle yapılacağı belirtildikten sonra, Bakanlar Kuruluna ödemeleri Türk Lirası olarak yaptırma yetkisi verilmiştir.

Bakanlar Kurulu bu yetkiye istinaden 1985 yılında 9801 sayılı kararla;

  • Serbest bölgelerdeki faaliyetler ile ilgili her türlü ödemelerin 3218 sayılı Kanunda belirtilen dövizle yapılacağını,
  • Ancak, bölgede yatırım sırasındaki mal ve hizmet bedelleri ile işçi ücretleri ve kiraların Türk Lirası üzerinden ödenebileceğini,
  • Bölge Müdürlüğü ile bu bölgelerdeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara bütün ödemelerin Türk Lirası ile yapılacağını belirlemişti.

Bu defa, 2017 / 10051 sayılı kararla 85/9801 sayılı karar yürürlükten kaldırılmıştır ve yeni düzenleme aşağıdaki gibi olmuştur.

SİRKÜLERİ İNDİR