Aylık Arşivler: Temmuz 2017

2017-29 Konutlarda KDV Açısından Net Alan Hesabının Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Uyarınca Yapılması Hak.

Bilindiği üzere net alanı 150 metrekareyi aşmayan konutlar duruma göre %1, %8 veya %18 oran üzerinden KDV’ye tabi tutulabilmektedir. Konutun net alanının 150 metrekareyi aşıp aşmadığının tespitinde hangi kriterlerin dikkate alınacağı KDV Genel Uygulama Tebliğinin “III/B-2.1.3. Net Alan” başlıklı bölümünde açıklanmıştır. Bu bölümün iptali için açılan dava üzerine Danıştay söz konusu bölümün yürütmesini durdurmuştu. (Danıştay 4. Dairesinin 10.12.2014 Tarih ve E.2014/4835 Sayılı Kararı) Maliye Bakanlığı daha sonra, bu iptal kararını dikkate alarak konutlarda net alan hesabının kendi Tebliğine göre değil, “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği” uyarınca hesaplanacağı yönünde genel yazı yayınlamıştır. Danıştay 4. Dairesi 11.05.2017 Tarih ve E.2014/4835, K.2017/2170 Sayılı Kararı ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin “III/B-2.1.3. Net Alan” başlıklı bölümünü iptal etmiştir. (Karar örneği ilişiktedir.) Bu Danıştay Kararı ile konutlarda net alan hesabının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılmış olan “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği” uyarınca yapılacağı kesinlik kazanmıştır.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2017-28 Konutlarla İlgili KDV İade Hesabına Ortak Alanlarla İlgili Yüklenimlerin Dahil Edilmesi Hak.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin III-B-3.1.3.1 bölümünde; “…….. konutların ortak kullanımına ait olan sosyal ve kültürel ihtiyaçları karşılamak üzere düzenlenmiş çocuk parkı, bahçe düzenlemesi, havuz, pergole, kamelya, çim ekimi, spor alanı …..gibi …..” ibaresi uyarınca, %1 veya %8 oranla konut satışından kaynaklanan KDV iadelerinde söz konusu ortak alanlarla ilgili olarak yüklenilmiş KDV’ler iade hesabının dışında tutulmaktaydı. Danıştay 4. Dairesi tarafından verilen 11.05.2017 Tarih ve E.2014/4835 K.2017/2170 Sayılı Karar ile söz konusu ibare iptal edilmiştir. (Karar örneği ilişiktedir.) Böylelikle söz konusu ortak alanlarla ilgili KDV yüklenimlerinin de KDV iade hesabına dahil edilmesi mümkün hale gelmiştir. Ancak, Maliye İdaresi bu karara uyacağı yönünde kendi teşkilatına herhangi bir duyuru yapmadığı sürece vergi daireleri, eski uygulamalarını sürdüreceklerdir. Böyle bir durumda mükelleflerin haklarını aramaları ancak yargı yoluyla mümkün olabilecektir. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2017-27 01.07.2017 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı Hak.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 04.07.2017 tarihinde yayımlanan Genelge (Sıra No:5) ile; 01.07.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni kıdem tazminatı tavanı 4.732,48 TL olarak belirlenmiştir.   Söz konusu Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR