27.01.2017 tarih ve 29961 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 6770 Sayılı Kanunun 28 inci maddesi ile 2016 Aralık, 2017 Ocak ve 2017 Şubat dönemi sigorta primlerinin 4 ay ertelenmesine karar verilmiştir.

 

Buna istinaden SGK 30.01.2017 tarihinde duyuru yayınlamıştır. Duyuruya göre;

 

  • İşverenlerin prim erteleme işlemleri sonrasında banka tahsilat ekranlarına, sigorta prim teşvikleri ve asgari ücret desteğinin yanı sıra ertelenen kısmı düşüldükten sonraki kalan miktar yansıtıldığından, 2016 Aralık ayına ilişkin banka tahsilat ekranlarında gösterilen borçlarının tamamını 31.01.2017 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir.

 

  • İşverenlerin 2016 Aralık ayına ilişkin sigorta prim borçlarından ertelenen kısım 2017 Eylül ayı borcu olarak e- bildirge ekranı üzerinden işveren borç görüntüleme ekranında(Geçmiş Dönem, Müfredat, Banka Emanetleri, İcra Bilgileri) gösterimi sağlanmıştır.

 

  • İşverenlerin bankaya yansıtılan borcu hesaplarken e- Bildirge ekranlarında gösterilen 2016 Aralık ayı dönemine ilişkin sigorta prim borcundan ayrıca 2016 Kasım ayına ilişkin asgari ücret desteğini de düşmeleri gerekmektedir. Hesaplama; toplam tahakkuk eden borç miktarı tutarından, yararlanılan prim indirimleri ile asgari ücret desteği ve erteleme tutarlarının toplamı düşülmek suretiyle yapılacak ve ödenecek tutara bu şekilde ulaşılacaktır.

 

  • Sigorta prim teşviklerinden yararlanılabilmesi için ertelenen tutar dışında kalan sigorta primlerinin, damga vergisi ve işsizlik sigortası prim borçlarının 31.01.2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

 

  • 2016 Aralık ayına ilişkin prim borçlarının tamamını (ertelenmiş ve ertelenmemiş borçları) vadesi içinde ödemek isteyen işverenler, 31.01.2017 tarihine kadar ödenmesi gereken kısım için ödeme işlemlerini gerçekleştirdikten sonra, tekrar ödeme talebinde bulunmaları halinde ertelenmiş prim borçlarını da ödeyebileceklerdir.

 

Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR