Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6770 Sayılı Kanun 27.01.2017 tarih ve 29961 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Kanunda yer alan ve tarafımızca önemli görülen hususlar aşağıda belirtilmiştir.

6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DÜZENLEMELER

  • 6770 Sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ile birlikte 6736 Sayılı Kanuna Geçici 2 inci madde eklenmiştir. Geçici madde ile birlikte;

Yapılandırma başvurusunda bulunmasına rağmen bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödeme yapmayanların 2017 yılı Mayıs ayı sonuna kadar ödeme yapmaları halinde kanun hükümlerinden yararlanabileceği belirtilmiştir.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDE SÜRE UZATIMI

  • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen 6770 Sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile;

işverenlere 2016 yılında verilen asgari ücretin artışından kaynaklanan sigorta prim desteğinin 2017 yılında da devam ettirilmesi hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu madde kapsamında sigorta prim desteğinden faydalanacak işverenlerin, 2017 yılına ilişkin olarak, aylık prim ve hizmet belgelerini zamanında vermiş olması, sigorta primlerini yasal süresinde ödemiş olması, sahte sigortalılık ya da kayıt dışı istihdam durumlarının olmaması, Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması gerekmektedir.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM ERTELEMESİ

  • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen 6770 Sayılı Kanunun 28 inci maddesi ile;

asgari ücret desteğinden yararlanılan gün sayısına göre prim ertelemesine ilişkin hesaplanacak tutarın, işverenlerin 2016 yılı Aralık ayına ait sigorta prim tutarını 2017 yılı Ekim ayı, 2017 yılı Ocak ayına ait sigorta prim tutarını 2017 yılı Kasım ve 2017 yılı Şubat ayına ait sigorta prim tutarını 2017 yılı Aralık ayı sonuna kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primler süresinde ödenmiş sayılacaktır. Bu Kanun kapsamında prim ertelemesinden yararlanma hakkı olan işverenler için otomatik olarak hesaplama ve erteleme yapılacaktır. Hesaplanan ve ertelenen tutarlar SGK tahakkuk fişinde yer almayacak olup SGK prim ödemesi sırasında ertelenen prim tutarları düşülerek geriye kalan hesaplanan primler ödenebilecektir.

Söz konusu Kanun’a ulaşmak için tıklayınız.

SİRKÜLERİ İNDİR