Günlük Arşivler: 25 Mart 2019

2019-10 KDV, Muhtasar, Damga Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması Hak.

22.03.2019 tarih ve 114 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 25 Mart 2019 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Mart 2019 Salı günü sonuna kadar, 25 Mart 2019 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2018 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 01 Nisan 2019 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır. Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ DUYURUYU İNDİR

2019-03-26T11:52:08+03:00Mart 25th, 2019|Duyurular|

2019-27 4447 Sayılı Kanunun Geçici 19 uncu Maddesi Kapsamında Sağlanan Ücret ve Prim Desteği Hak.

Bilindiği gibi, 22.02.2019 tarih ve 30694 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “7166 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile ilave istihdama yönelik işverenlere prim ve ücret desteği çıkarılmıştır. T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 21.03.2019 tarih ve 2019/7 sayılı Genelge ile; Söz konusu desteğin uygulanmasına ilişkin detaylı açıklama yapılmıştır. Bu bağlamda; 01.02.2019 – 30.04.2019 tarihleri arasında işe alınan ve 7103 sayılı Kanun kapsamında sigorta prim desteğinden yararlanılan personele ek olarak 3 aylık süre için ücret desteği de verilecektir. Söz konusu ücret desteğinden faydalanılabilmesi için sigortalı yönünden ve işveren yönünden bazı şartların bir arada bulunması gerekmektedir. Konuya ilişkin detaylı açıklama 2019/7 sayılı Genelge’ de mevcuttur. 2019/7 sayılı Genelge’ ye ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR  

2019-03-25T11:27:10+03:00Mart 25th, 2019|Sirküler|