29.12.2017 tarih ve 30285 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 302 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile;

Gelir vergisi tarifesinin gelir dilimi tutarları, 2017 yılı yeniden değerleme oranında (%14,47) artırılarak belirlenmiştir.

Bu doğrultuda, 2018 yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınacak gelir vergisi tarifesi aşağıdaki gibidir.

 

  • Ücret Gelirlerine Uygulanacak 2018 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

 

14.800 TL’ye kadar                                                                                                       % 15

34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası                                                       % 20

120.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, fazlası                                                     % 27

120.000 TL’den fazlasının 120.000 TL’si için 29.280 TL, fazlası                                % 35

 

  • Ücret Dışındaki Gelirler İçin Uygulanacak 2018 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

 

14.800 TL’ye kadar                                                                                                       % 15

34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası                                                       % 20

80.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, fazlası                                                       % 

80.000 TL’den fazlasının 80.000 TL’si için 18.480 TL, fazlası                                    % 35

 

Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız.

SİRKÜLERİ İNDİR