Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 17.10.2017 tarihinde yayımlanan “Genel Yazı” ile yurt dışında geçen sürelerin borçlandırılması sırasında yapılacak işlemler ele alınmıştır.

İlgili yazıda;

  • E-Devlet sistemi üzerinden alınan yurda giriş çıkış belgeleri
  • Yurt dışında geçen ev kadınlığı sürelerini borçlananların sonradan hizmet belgesi ibraz etmeleri
  • Borçlanma talep tarihindeki sigortalılık statüsünün sonradan değişmesi
  • Çalışma süreleri arasında ve sonrasındaki bir yıla kadar olan işsizlik sürelerinin borçlandırılması
  • 5 / l (g) kapsamındaki sürelerin borçlandırılması
  • Yurtdışı borçlanmalarında maluliyet talebinin alınması ve sevklerinin yapılmasından sorumlu birimin tespiti
  • Mahsup tarihinin belirlenmesi
  • Kur Farkı

konuları detaylıca açıklanmıştır.

Bahse konu Genel Yazı’ ya ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

SİRKÜLERİ İNDİR