Hatırlanacağı üzere, 2017/10051 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla; Serbest bölgeler ile diğer ülkeler arasındaki ticarete ilişkin ödemelerin Türk Lirası ile de yapılabilmesi mümkün kılınmış, bunun dışındaki tüm ödemeler ise daha önce döviz ile yapılabiliyorken bunların sadece Türk Lirası ile yapılması mecburiyeti getirilmişti. (Bkz. 2017/25 sayılı Sirkülerimiz)

Bu uygulama Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren kişi ve kurumlara ve bunlarla ticari ilişki içerisinde olan Türkiye’ deki diğer kişi ve kurumlara çok ciddi sorunlar yaratmıştır.

Bu defa, 2017/10718 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu uygulama yürürlükten kaldırılmıştır.

Söz konusu karara göre; Serbest bölgelerdeki faaliyetler ile ilgili her türlü ödeme döviz veya Türk Lirası ile yapılabilecektir.

 

İş bu Kararname, yayımını izleyen ayın ilk günü yürürlüğe gireceğinden, 2017/10051 sayılı Karar 30.09.2017 tarihine kadar uygulanacak, 01.10.2017 tarihinden itibaren her türlü ödeme döviz veya Türk Lirası ile yapılabilecektir.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.

SİRKÜLERİ İNDİR