Sirküler Tarihi          : 07.01.2022

Sirküler No               : 2022-05

Konu                          : İhracat Bedellerinin %25’inin Merkez Bankasına Satılması Hak.

 

 

İhracat Genelgesi’ne “İhracat Bedellerinin Merkez Bankasına Satışı” başlıklı Ek 1’inci madde eklenmiş ve buna ilişkin olarak TCMB tarafından “İhracat Genelgesinin Ek 1 İnci Maddesi Kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına Yapılacak Döviz Satışına İlişkin Uygulama Talimatı” yayımlanmıştır.

 

Bu kapsamda;

 

  • 01.2022 tarihinden itibaren, İBKB’ ye veya DAB’ a bağlanan ihracat bedellerinin %25’i İBKB’ yi veya DAB’ ı düzenleyen bankaya satılacaktır. Bu bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılacak ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılacaktır. Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenecektir.

 

  • Banka nezdinde Merkez Bankası adına ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini hesapları açılacak ve bankanın bu Uygulama Talimatı kapsamında satın aldığı dövizler saat 17:00’ye kadar Merkez Bankasına bildirilerek toplu bir şekilde söz konusu hesaplara aktarılacaktır.

 

  • İşlem kuru olarak, TCMB tarafından saat 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 ve 15:00’de ilan edilen ve İBKB veya DAB’ a bağlanan ihracat bedeli dövizin Türk lirasına çevrildiği saat itibarıyla en son açıklanmış olan döviz alış kuru esas alınacaktır.

 

  • Banka tarafından Merkez Bankasının hesabına aktarılan dövizler, Merkez Bankasınca işlem kuru üzerinden satın alınacaktır.

 

 

İhracat Genelgesi’ne ulaşmak için tıklayınız.

 

İhracat Genelgesi’nin Ek 1’inci Maddesi’nin Uygulama Talimatı’na ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

 

SİRKÜLERİ İNDİR