23.04.2021 tarih ve 31463 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3910 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kısa çalışma ödeneğinin süresi 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Diğer taraftan kısa çalışma başvuru süresi 31.01.2021 tarihinde sona ermiştir. Bu sürede herhangi bir uzatma yapılmamıştır.

Kısa çalışma düzenlemelerine ilişkin özet tablo aşağıdaki gibidir.

 

COVID-19 ZORLAYICI SEBEBİNE DAYALI KÇÖ DÜZENLEMELERİ ÖZET TABLO
DÜZENLEMESÜRESİKISA ÇALIŞMA SON BAŞVURU TARİHAÇIKLAMA
7226 Sayılı Kanun md.41 (4447– Geçici Md. 23)3 ay30.06.2020 
2706 Cumhurbaşkanlığı

Kararı (RG 30.06.2020-

31171)

Kısa çalışma ödeneği

süresi 1 ay uzatılmıştır

Uzatmadan yararlanmak için yeni bir başvuru yapılması gerekmiyor.30.06.2020 tarihine kadar (bugün son gün) kısa çalışma ödeneğine başvurmuş olan işverenler, daha önce kısa çalışma ödeneğinden yararlanan aynı işçiler için aynı süreleri aşmamak

kaydıyla yararlanabilir.

2810 sayılı

Cumhurbaşkanı Kararı (31.07.2020 31202

sayılı RG)

Kısa çalışma ödeneği

süresi 2.

defa 1 ay uzatılmıştır

Yeni bir başvuru yapılması gerekmiyor.Önceki uzatma kararındaki esaslar çerçevesinde 2. uzatma kararından yararlanılacaktır.
2915 sayılı

Cumhurbaşkanı Kararı (31.08.2020 31230 sayılı RG)

Kısa çalışma ödeneği

süresi 3.

defa 2 ay uzatılmıştır

Yeni bir başvuru yapılması gerekmiyor.İlk uzatma kararındaki esaslar çerçevesinde, 2. uzatma süresinin bitiminden itibaren 3. uzatma kararından yararlanılacaktır.
3134 sayılı

Cumhurbaşkanı Kararı (27.10.2020 31287 sayılı RG)

Kısa çalışma ödeneği

süresi 4.

defa 2 ay uzatılmıştır

Yeni bir başvuru yapılması gerekmiyor.İlk uzatma kararındaki esaslar çerçevesinde, 3. uzatma süresinin bitiminden itibaren 4. uzatma kararından yararlanılacaktır.
3556 sayılı

Cumhurbaşkanı Kararı (19.02.2021 31400 sayılı RG)

Kısa çalışma ödeneği

süresi 5.

defa 1 ay uzatılmıştır

Yeni bir başvuru yapılması gerekmiyor.İlk uzatma kararındaki esaslar çerçevesinde, 4. Uzatma süresinin bitiminden itibaren 5. uzatma kararından yararlanılacaktır.
3910 sayılı

Cumhurbaşkanı Kararı (23.04.2021 31463 sayılı RG)

Kısa çalışma ödeneği

süresi 6.

defa 3 ay uzatılmıştır

Yeni bir başvuru yapılması gerekmiyor.İlk uzatma kararındaki esaslar çerçevesinde, 31.01.2021 tarihine kadar başvuruda bulunmuş işyerleri için 5. uzatma süresinin bitiminden itibaren 6. uzatma kararından yararlanılacaktır.

 

3910 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ