Bilindiği gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçlar nedeniyle yapılandırmaya başvuran işverenlerin ilk taksit ödemesi 31/03/2021 tarihinde sona ermiştir. Bu tarihe kadar ilk taksiti ödeyemeyenlerin SGK yapılandırması ise bozulmuştur.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan 16.04.2021 tarih ve 2021/12 sayılı Genelge ile 2020/45 sayılı Genelge’ de değişiklik yapılmıştır. Bu kapsamda;

 

Yapılandırma ilk taksitini ödeyip ödemediği göz önünde bulundurulmaksızın 30/04/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) peşin ödeme talebinde bulunulması ve peşin olarak hesaplanan borcun 6183 sayılı Kanunun 51’inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 30/04/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödenmesi halinde yapılandırma geçerli olacaktır.

 

Dolayısıyla, ilk taksitini ödemediği için yapılandırması bozulan mükelleflere 30/04/2021 tarihine kadar ödeme yapması koşuluyla yapılandırmalarını devam ettirebilme imkanı getirilmiştir.

 

Söz konusu Genelge’ ye ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR