16.04.2021 tarih ve 31456 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik” kapsamında;

 

Ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına ve ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

 

Yönetmelik 30.04.2021 tarihinde yürürlüğe girecek olup, yapılan düzenlemeler aşağıdaki gibidir.

 

  • Kripto varlık, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade eder.
  • Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamaz.
  • Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamaz.
  • Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremez, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamaz.
  • Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemez.

 

Söz konusu Yönetmelik’e uyulmaması durumunda 6493 Sayılı Kanun’da yer alan alt limiti 20.000 TL, üst limiti ise 500.000 TL olarak belirlenmiş idari para cezaları uygulanabilecektir. Bir menfaat temin edilmiş olması durumunda verilecek idari para cezasının söz konusu menfaatin iki katından az olmayacağı da ayrıca hükme bağlanmıştır.

 

Diğer taraftan 6493 Sayılı Kanun’da suçun çeşidine göre hapis cezaları da öngörülmektedir.

 

Söz konusu Yönetmelik’e ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR