Bilindiği gibi, 17.11.2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7256 Sayılı Kanun” un 21 inci maddesi ile “Varlık Barışı Uygulaması” ihdas edilmiştir.

 

Daha sonra, 28.11.2020 tarih ve 31318 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 1 Seri Numaralı Genel Tebliğ” ile uygulamanın usul ve esasları belirlenmiştir.

 

Bu defa, söz konusu uygulamaya ilişkin “Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Rehberi” Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 05.01.2021 tarihinde yayınlanmıştır.

 

Söz konusu Rehber’ e ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ