2020-71 sayılı sirkülerimizde açıklandığı üzere; 31.07.2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/01/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar İle 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesinti Oranlarına İlişkin 12/01/2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (2813 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)” ile kira ödemelerinde %20 olan vergi kesintisi (stopaj) oranı 31.12.2020 tarihine kadar %10’a düşürülmüştür.

 

Bu defa, 23.12.2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3319 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlenmenin uygulama süresi 31.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

3319 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR