23.12.2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3321 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Gelir Vergisi Kanunu’nun 67’nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranlarında değişiklik yapılmıştır.

 

  • Serbest Döviz Fonları İçin Tevkifat Oranının Kaldırılması

2020-56 sayılı sirkülerimizde açıklandığı üzere; 03.06.2020 tarih ve 31144 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “2604 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” kapsamında; Serbest döviz fonlarının portföy kazançları üzerinden yapılan stopaj oranı %0’dan %15’e çıkarılmıştır.

3321 Sayılı Karar ile serbest döviz fonlarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden yapılan %15 tevkifat oranı, 01/01/2021 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

 

  • Düşürülen Tevkifat Oranlarının Uygulama Süresinin Uzatılması

 

2020-83 sayılı sirkülerimizde açıklandığı üzere; 30.09.2020 tarih ve 31260 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci maddesinde yer alan tevkifat oranlarını belirleyen 2006/ 10731 sayılı kararda değişikliğe gidilmiştir.

Yapılan değişiklik ile, Türk Lirası cinsinden açılan mevduat hesaplarından elde edilen faizlere ve katılım bankaları tarafından TL cinsinden ödenen kar paylarına uygulanacak tevkifat oranları 30/09/2020 tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, geçici süreyle düşürülmüştü.

Bu defa, 3321 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uygulamanın süresi 31.03.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Türk Lirası Cinsinden Açılan Mevduat Hesaplarından Elde Edilen Faizlerden

  • Banka Tahvil Ve Bonoları İle Fon Kullanıcısının Bankalar Olduğu Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarına Uygulanan Tevkifat Oranlarının Düşürülmesi

3321 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 23/12/2020 tarihi ile 31/3/2021 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara aşağıda yer alan oranlar uygulanacaktır.

  • Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,
  • Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,
  • Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,
  • 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5,
  • 1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,
  • 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0,

23/12/2020 tarihi ile 31/3/2021 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara %0 oranında tevkifat uygulanacaktır.

3321 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR