22.03.2020 tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında 2279 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” uyarınca;

Bu Kanun’ un yayım tarihinden, yani 22.03.2020 tarihinden 30.04.2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülen tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir.

 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız. 

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ