03.03.2020 tarih ve 31057 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:7)” uyarınca;

Sanayicilerin imalatta kullandıkları ÖTV’ ye tabi malların ithalinde Gümrük İdaresine verdikleri teminat mektubunun çözümü ve imalatta kullanılan ÖTV’ye tabi hammaddelerden dolayı ÖTV iade işlemlerinde Özel Teminat Sertifikası (ÖTS) uygulaması getirilmiştir.

Bilindiği gibi, ÖTV İade ve Gümrük İdaresine verilen teminat mektuplarının çözümü işlemleri vergi incelemesine bağlı olup, bu incelemeler çok uzun süreler aldığından mükellefler nezdinde ciddi mağduriyetler oluşmaktaydı. ÖTS uygulaması bu mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla getirilmiştir.

ÖTS talep eden mükelleflerin haiz olması gereken genel ve özel şartlar Tebliğ’de ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

ÖTS’ ye sahip mükelleflerin; Vergi inceleme sonucunu beklemeden hak ettikleri iadenin belirli bir kısmını önceden almaları ve Gümrük İdaresine verilen teminat mektubunun belirli bir kısmını önceden çözdürmeleri mümkün olacaktır. A, B ve C tipi olmak üzere 3 ayrı sertifika türü bulunmaktadır.

ÖTS almak isteyen mükelleflerin Tebliğ’de belirtilen genel ve özel şartları taşıdıklarını kanıtlayan belgelerle ve dilekçe ile birlikte bağlı oldukları vergi dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir.

ÖTS uygulaması 01.05.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ