“Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7221 Sayılı Kanun” 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Kanun kapsamında “Değerli Konut Vergisi” nde önemli bazı değişiklikler yapılmış olup, özetle aşağıdaki gibidir.

 

  • Değerli Konut Vergisi’ne ilişkin mükellefiyet 2021 yılında başlayacak, 2020 yılına ilişkin vergi tahakkuk ettirilmeyecektir.
  • Söz konusu verginin uygulamasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerler dikkate alınmayacaktır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne yetki veren Emlak Vergisi Kanunu’nun 43 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
  • Değerli Konut Vergisi’ne esas alınacak matrah belediyeler tarafından belirlenen bina vergi değeri üzerinden hesaplanacaktır.
  • Bina vergi değeri 5.000.000 TL’nin üzerinde olanlar ilgili vergiye tabi olacaklardır.
  • Verginin matrahı 5.000.000 TL’ yi aşan kısım olacaktır. Yani 5.000.000 TL’lik kısım üzerinden vergi hesaplanmayacaktır.
  • Verginin hesaplanmasında kullanılacak tarife;

5.000.000 – 7.500.000 TL arasında olanlar 5.000.000 TL’ yi aşan kısım için binde 3

10.000.000 TL’ ye kadar olanlar 7.500.000 TL’si için 7.500 TL, fazlası için binde 6

10.000.000 TL’den fazla olanlar 10.000.000 TL’si için 22.500 TL, fazlası için binde 10

  • Türkiye sınırları içerisinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı olanların en düşük değerli meskeni vergiden müstesna olacaktır.

Söz konusu Kanun’a ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR