Bilindiği gibi, “1 Seri No.lu Prim ve Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği” kapsamında; muhtasar beyanname ile sigorta prim hizmet bildirgelerinin birleştirilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. Pilot il olarak seçilen Kırşehir 01.06.2017 tarihinde, diğer şehirlerin ise 01.01.2018 tarihinde uygulamaya başlaması kararlaştırılmıştır.

Daha sonra pilot şehir uygulamasına Amasya, Bartın ve Çankırı illeri dahil edilmiş ve diğer şehirler için uygulamanın başlangıç tarihi sırasıyla 01.07.2018, 01.10.2018, 01.07.2019 ve son olarak 01.01.2020 olarak belirlenmiştir.

 Tekrar bir ertelemenin olmaması durumunda genel uygulama 01.01.2020 tarihinde başlayacaktır.

 Mükelleflerin konuyu takip etmeleri ve gerekli hazırlığı yapmaları tavsiye olunur.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR