11.10.2019 tarih ve 30915 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Tebliği ile; Vergisel işlemlerde geçerli olan reeskont oranı yeniden belirlenmiştir. Bu kapsamda;

  • Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %17,25,
  • Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %18,25 olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen oranlar 11.10.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, geçici ve yıllık gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde 11.10.2019 tarihinden itibaren alacak ve borç senetleri reeskontunun hesaplanmasında faiz oranı olarak yıllık %18,25 oranının alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 1.1.2020 tarihinden itibaren geçerli olacak temerrüt faiz oranı da bu kapsamda %18,25 olarak değişmiştir.    

  Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ